Văn Nghệ Tết Bính Tuất 2006
tại tự viện Linh Sơn
- Joinville le Pont - Pháp quốc
Nouvel An - Calendrier lunaire
Dimanche 29 Janvier 2006

Hình ảnh 01Hình ảnh 02
Les Photos
 

 

Múa lân đóng tiếp quý Tăng, Ni, Phật tử

 
   
 

La licorne est là pour accueillir les Invités

 
   
   
     
 

Thầy Trí Thuyên có vài lời gởi đến các Phật tử.

 
 

Thầy Dhammaratana nhắn nhủ ...

 
 

Thầy Dhammaratana lì xì cho các em Thiếu nhi.

 
 

Anh Minh Như góp vài câu vọng cổ

 
 

Màn múa quạt của các em Thiếu nhi

 
 

Đôi lời cảm tạ

 
 

Trao tặng bông mai cho Đoàn ca "Phật tử nhà"