Hình ảnh Sinh hoạt

separateur.gif (356 octets)

Niên khóa 2006-2007

***Chủ Nhật 13/08/2006  Đại lễ VU LAN  Chương trình>>>- Xem hình ảnh >>>
1- Chủ Nhật 10/09/2006  Sinh hoạt GĐPT  Xem hình ảnh >>>
2- Chủ Nhật 10/10/2006  Sinh hoạt GĐPT  Xem hình ảnh >>>
*** 27-28-29/10/2006  Triển lãm XÁ LỢI PHẬT tại Espace Saint Martin  Xin xem trang http://www.reliques.org/ để biết thêm chi tiết.
*** Chủ Nhật 05/11/2006 TẾT TRUNG THU tại Bussy St Georges, vùng 77 do các Hội đoàn cùng tổ chức.    Xem chi tiết >>>   Xem hình ảnh >>>
3- Chủ Nhật 12/11/2006  Sinh hoạt GĐPT  Xem hình ảnh >>>
4- Chủ Nhật 10/12/2006  Sinh hoạt GĐPT  Xem hình ảnh >>>
***10 và 17/12/2006 Phụ giúp bữa cơm Kiến Thiết Phật Học Viện Linh Sơn  Xem Tâm thư - mời ủng hộ >>>
5- Chủ Nhật 14/01/2007   Sinh hoạt GĐPT  Xem hình ảnh >>>
6- Chủ Nhật 11/02/2007     Sinh hoạt GĐPT  Xem hình ảnh >>>
*** Thứ Bảy 17/02/2007 Đón Giao Thừa tại Tự viện  
*** Chủ Nhật 18/02/2007  Văn nghệ Mừng Xuân ĐINH HỢI   Xem hình ảnh >>>
*** Chủ Nhật 04/03/2007  Hành hương các chùa vùng Paris  Xem Chi tiết - Lộ trình >>> 
 Bản đồ đi xe đến 6 chùa >>>

 Xem hình ảnh >>> 
7- Chủ Nhật 11/03/2007  Sinh hoạt GĐPT  Xem hình ảnh >>>
8- Chủ Nhật 08/04/2007    Sinh hoạt GĐPT  Xem hình ảnh >>>
*** Thứ Bảy 14/04/2007 các em Thiếu niên phụ giúp sơn lại Đoàn quán    Xem hình ảnh>>>
9- Chủ Nhật 13/05/2007  Sinh hoạt GĐPT  Xem hình ảnh >>>
***- Chủ Nhật 27/05/2007  Đại lễ Phật Đản  tại Tự viện  
10- Chủ Nhật 10/06/2007  Sinh hoạt GĐPT  
12- Chủ nhật 24/06/2007  lễ Chu niên thứ 29 của GĐPT Linh Sơn