Trở về Niên khóa 2006-2007

Văn Nghệ Vu Lan Cúng Dường 2006
tại tự viện Linh Sơn
- Joinville le Pont - Pháp quốc
La Fête ULLAMBANA ("délivrance des souffrances" en sanskrit)
Dimanche 13 Août 2006

Với sự đóng góp của :
Avec la participation de :

- anh Duy Thành và anh Bá Tùng (ban văn nghệ)
- các Phật tử và văn nghệ sĩ cùng chư Tăng, Ni

Chương trình :
Programme :

1- Đón tiếp Chư Tăng, Ni và Phật tử
Vài lời của Thầy Trụ Trì Tự viện Linh Sơn Thích Trí Liên
2- Nghi thức Bông Hồng Cài Áo của GĐPT
(bài hát do chị Bạch Tuyết trình bày)
3- Văn Nghệ Cúng Dường Vu Lan
- Hợp ca MỪNG VU LAN (sư cô Trí Anh hướng dẫn)
- Thơ sáng tác (chị Thoại Hoa)
- Độc tấu sáo LÒNG MẸ (chị Diệu Chơn)
- Ca và Thơ CON ĐƯỜNG ĐI LINH SƠN (sư cô Trí Anh )
- Kịch thiếu nhi LÒNG HIẾU THẢO CHIM OANH VŨ
- Ca NIỆM KHÚC DÂNG MẸ (chị Tưyết)
- Cải lương VU LAN (thầy Chúc Từ)
- Ngâm thơ (sư cô Diệu Ân)
- Thơ sáng tác RẰM THÁNG BẢY NHỚ SƯ PHỤ (chị Thoại Hoa)
- Bài CA DAO MẸ (anh Duy Thành)
- Ca MẸ TÔI (chị Huệ Sanh và chị Tuyết)
- Ca cải lương VỀ DƯỚI PHẬT ĐÀI
- Hát hò PHẬT BÀ NGẮT NGỌN GIEO DUYÊN (bác Thiện Bình)

GIÂY THÂN ÁI

Hình ảnh 01Hình ảnh 02 - Hình ảnh 03 - Hình ảnh 04
Les Photos

Bài hát BÔNG HỒNG CÀI ÁO
(nhạc: Phạm Thế Mỹ - lời : th. Nhất Hạnh)