Tập ca nhạc Lam
Cahiers des Chants de la Famille et Jeunesse Bouddhiques
01- Bài ca về Nghi thức, Nghi lễ
02- Bài ca về mùa Xuất Gia
03- Bài ca về mùa Phật Đản
04- Bài ca về mùa Vu Lan
05- Bài ca cho Oanh vũ
06- Bài ca về đoàn Áo Lam
07- Bài ca sinh hoạt vòng tròn
08- Những bài ca Phật giáo
separateur.gif (356 octets)

01- Bài ca về Nghi thức, Nghi lễ

1- Sen Trắng 
2- Trầm Hương Đốt 

3- Phật Giáo Việt Nam 
4- Kính mến Thầy

5- Phát nguyện
6- Mừng thầy đến
7- Sám hối kinh

 

1- Sen Trắng
Nhạc:
Ưng Hội - Lời: Phạm Hữu Bình, Nguyễn Hữu Quán

Xem nốt nhạc >>>    -   Nghe hát >>>  

Kìa xem đoá sen trắng thơm.
Nghìn hào quang chiếu sáng trên bùn.
Hình dung Bổn Sư chúng ta
Lòng Từ Bi trí giác vô cùng.

Đồng thệ nguyện một dạ theo Phật
Nguyện sửa mình ngày thêm tinh khiết
Đến bao giờ được tày sen ngát
Tòa hương thơm Từ Bi tận cùng.

separateur.gif (356 octets)

2- Trầm Hương Đốt
Bửu Bác

Xem nốt nhạc >>>  -  Nghe hát >>>  

Trầm hương đốt, xông ngát mười phương
Nguyện nguyện kính đức Nghiêm từ vô lượng
Cầu cầu xin chứng tâm thành chúng con
Vần vần khói kết mây lành cúng dường

Ðạo nhiệm mầu đã lan truyền nơi cùng nơi
Nhờ chân lý chúng sanh đều thoát luân hồi
Ðồng quy kính quỳ dưới đài sen
Dâng hoa thơm tinh khiết mầu thắm tươi cành

Ðài quang minh xem huy hoàng trang nghiêm
Ơn mười phương Ðiều ngự hào quang an lành
Nhìn Ðạo uyển chuyển soi khắp cùng quần sanh
Phật đạo đồng cùng nhau tu tinh tấn mau viên thành

Nam mô Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật
Nam mô Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật

separateur.gif (356 octets)

3- Phật Giáo Việt Nam
Lê Cao Phan

Xem nốt nhạc >>>  -  Nghe hát >>>  

Phật Giáo Việt Nam thống nhất Bắc Nam Trung từ nay
Một lòng chúng ta tiến lên vì Đạo thiêng
Nào cùng vui trong ánh Đạo vàng rạng ngời bốn phưong
Vang ca đón chào Phật Giáo Việt Nam

Đ.K: Noi tấm gương Ngài Thích-Ca giải-thoát chúng sanh
Chúng ta dốc lòng nguyện cùng reo-rắc quanh mình
Bao nỗi vui lành tràn lan hòng tan đau đớn
Chấp tay ta cùng dưới đài Sen thắm kết đoàn.

Phật Giáo Việt Nam thống nhất Bắc Nam Trung từ nay
Nào cùng nắm tay kết nên một đài Sen
Cùng làm sao cho đóa Sen ngời đời đời ngát hương
Muôn phương đón nhuần Phật Giáo Việt Nam

separateur.gif (356 octets)

4- Kính mến Thầy
Nhạc: Dương Xuân Dưỡng

Nghe hát >>>  

Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô A Di Đà Phật

Hôm nay Thầy về đây, chúng con xin kính chào Thầy
Trong giờ phút vui này, chúng con biết làm gì đây
Chúng con nguyện tinh-tấn diệt tan Tham Sân Hận
Ánh đạo hằng mong tiến đến dần.

Dù bao nhiêu gian khổ, dù gặp nhiều nguy khó,
Lý tưởng chúng con vẫn tôn thờ.
Thầy là bóng cây che mát chúng con.
Thầy là ánh sáng dắt dìu lòng con.

Thầy là con thuyền thanh lương
Đưa chúng con đến bờ thơm hương
Thầy theo hạnh nguyện Pháp Vương
Treo gương tròn sáng soi mười phương.

separateur.gif (356 octets)

5- Phát nguyện

Lòng thành xin Bổn Sư chứng tri
Nguyện dù bao khó khăn vẫn đi
Theo đường ngay cầu mong kiếp sau
Tham, sân, si, mạng, mê lầm toàn xa lìa

Nhận tìm ra tánh chơn tâm
Độ sanh linh thoát luân trầm
Ấy lời nguyện con xin bền ghi
Cúi mong Bổn Sư thẩm từ chứng tri.

separateur.gif (356 octets)

6- Mừng thầy đến

Xem nốt nhạc >>>

Mừng Thầy đến với chúng con đem nguồn vui an lành
Mừng Thầy đến với chúng con chờ mong !
Mừng Thầy đến với chúng con muôn hồn thơ tươi cười
Mừng Thầy đến với chúng con ngóng chờ !

Thầy đến với chúng con
trong tiếng ca hát mừng đón mong trìu mến
Thầy đến với chúng con
trong cánh sen huy hoàng muôn hồn Phật trang nghiêm.

separateur.gif (356 octets)

7- Sám hối kinh
Nhạc: Nguyên Mãn -1999-

Nghe hát >>>  

Đệ tử kính lạy Đức Phật Thích Ca Phật A Di Đà.
Mười phương chư Phật Vô lượng Phật Pháp Cùng Thánh Hiền Tăng
Đệ tử lâu đời Nghiệp chướng nặng nề Si mê lầm lạc
Ngày nay nhờ Phật Biết sự lỗi lầm Thành tâm sám hối

Thề tránh điều dữ Nguyện làm việc lành
Trở về ngưỡng trông ơn Phật Từ Bi gia hộ
Thân không tật bệnh, Tâm không não phiền
Hằng ngày an vui tu tập Phép Phật nhiệm màu
Để mau ra khỏi luân hồi, tử sanh
Tự tại sáng suốt trí tuệ Kiến tánh minh tâm
Để mong cứu độ tất cả chúng sanh
Cha mẹ anh em quyến thuộc
Đồng thành Phật quả.