Văn hóa - Nghệ thuật
Culture et Artistique

separateur.gif (356 octets)

Tập ca nhạc Lam
Cahiers des Chants de la Famille et Jeunesse Bouddhiques

 

Thư pháp - Thủ bút
Calligraphie vietnamienne

 

 Tập ca nhạc Quê Hương
Cahier des Chants folkloriques du Vietnam

 

 

Tết Trung Thu
La fête Mi-Automne - ou encore la fête des Lampions

 

***Vài trang Web trình bày về Thư Pháp:
- Trang HÙNG LÂN

- http://nguyentl.free.fr/html/sujet_thu_phap_1_vn.htm

Xếp giấy ORIGAMI
Sách dạng PDF -  quyển 1 - 14 Mb >>>
Sách dạng PDF - quyển 2 - 14 Mb >>>
Sách loại 3D - 7 Mb >>>
 

***Các bài viết về Thư Pháp
01- Thư Pháp Việt Nam
02- Thư Pháp Việt và những lý luận cơ bản

CD nhạc
- GĐPT Linh Sơn thực hiện -