separateur.gif (356 octets)

  Sinh hoạt  niên khóa 2014-2015
       GĐPT Linh-Sơn sinh hoạt mỗi tháng 2 lần vào  
  - ngày Chủ Nhật lần thứ 2  và lần thứ 4 trong tháng,
    từ 12g đến 15g. tại
Tự viện LINH SƠN
             
9 avenue Jean Jaurès - 94340 JOINVILLE LE PONT


12g00 :
  Cơm trưa -
13g00 : Lễ Phật tại Chánh điện
13g30 : Sinh hoạt ṿng tṛn
14g00 : Học Giáo lư - Học tiếng Việt
14g30 : Hoạt động Thanh niên - Van nghệ  ...
15g00 : Giây thân ái
Ngày sinh họat  năm 2014:
9/11 - 23/11
14/12 - 28/12
Ngày sinh họat  năm 2015:
11/01 - 25/01
08/02 - 22/02
08/03 - 22/03
12/04 - 26/04
10/05 - 24/05
14/06 - 28/06

ĐƠN GIA NHẬP >>>

  Mọi chi tiết, xin liên lạc về gdpt-linhson@vnparis.net 
 hoặc điện thoại về
01.60.77.33.37  /  06.68.65.31.84
 
Mùng 01 TẾT ẤT MÙI
    là Thứ Năm 19/02/2015

 

 

 

LỊCH  TR̀NH  HỌC SINH  ( Vacances scolaires 2014-2015 )
-
Vùng C  Bordeaux - Créteil - Paris - Versailles

Lễ các Thánh (Toussaint) : 18/10 đến sáng 03/11/2014
Giáng sinh (Noël) : 20/12 đến sáng 05/01/2015
Mùa đông : 14/02 đến sáng 02/03/2015
Phục Sinh (Pâques) : 18/04 đến sáng 4/05/2015
Hè : 4/07 đến sáng .../09/2015

 

   separateur.gif (356 octets)