Mùa Phật Đản 2542 - 1998
Tập san
Kỷ yếu 20 Năm thành lập GĐPT Linh Sơn
separateur.gif (356 octets)

 Trở về Mục Lục

Lời phát biểu
của Huynh trưởng
đại diện
Gia Đ́nh Phật Tử Hoa Nghiêm

chị Diệu Hồng Cam Thị Hằng Nga

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,

Kính bạch Ḥa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức, Tăng Ni,
Kính chào Quư Cụ, Quư Bác và các Anh Chị Em thân mến,

Thưa các Anh Chị Em Lam viên thương thân,
Hôm nay ngày lành tháng tốt, nhân ngày kỷ niệm 20 năm thành lập GĐPT Linh-Sơn, toàn ban GĐPT Hoa Nghiêm xin hân hoan tán thán công đức tất cả các Anh Chị Em GĐPT Linh-Sơn đă duy tŕ sinh hoạt tổ chức áo Lam đến ngày nay. Chắc chắn với bao nhiêu công lao vượt khó, vượt chông gai để c̣n tồn tại đến giờ phút thân thương này.

Xin thay mặt toàn ban GĐPT Hoa Nghiêm thân chúc đến GĐPT Linh-Sơn luôn luôn vững tiến, Bồ Đề tâm kiên cố, thực hành hạnh nguyện của chư Phật và chư vị Bồ Tát mà tất cả các Anh Chị Em thân thương luôn được nhắc nhở với huy hiệu Hoa Sen 8 cánh được gắn trên chiếc áo thương yêu mầu Lam.

Xin thành tâm cầu nguyện Tam Bảo gia hộ các Anh Chị Em sẽ không bao giờ lùi bước, dầu gặp bao sự khó khăn để phụng sự Chánh Pháp và Dân Tộc, trong tinh thần Bi Trí Dũng cùng đức hạnh của chư vị Bồ Tát.

Nam Mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát.

separateur.gif (356 octets)