Mùa Phật Đản 2542 - 1998
Tập san
Kỷ yếu 20 Năm thành lập GĐPT Linh Sơn
separateur.gif (356 octets)

 Trở về Mục Lục

Huấn từ

Phó Hội trưởng GHPG Linh Sơn
bác Nguyễn Thế Thược


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch Ḥa Thượng Tăng Thống,
Kính thưa Quư Chư Tăng Ni,
Kính thưa Quư vị hiện diện,

Nhân ngày kỷ niệm 20 năm sinh hoạt của Gia Đ́nh Phật Tử Linh Sơn, tôi xin thay mặt GHPGLS có lời chào mừng quư vị, và tỏ ḷng tán thán công đức các đạo hữu Phật tử đă nhất trí giữ vững tinh thần nên đoàn sinh c̣n mạnh mẽ đến hôm nay.

Các em đă không quản ngại bỏ thời gian công tác gia đ́nh, mỗi Chủ nhật đến Tự viện lo d́u dắt, hướng dẫn các cháu nhỏ học hỏi giáo lư, học tiếng mẹ đẻ, trau dồi văn hóa, giữ ǵn tinh thần dân tộc trong lời ca tiếng nhạc. Ngoài ra, GĐPT c̣n theo sát và phụ giúp Chư Tăng Ni trong công việc hoằng pháp lợi sinh.

Hằng năm vào các dịp lễ lớn của Tự viện, không lúc nào thấy vắng bóng đoàn viên GĐPT. Và c̣n tổ chức thêm các Trại hè để tập sống kết đoàn, để tham gia các công tác từ thiện xă hội.

Gia Đ́nh Phật Tử đă thể hiện sự đồng tâm và gieo trồng hạt giống lành, phát huy Phật tánh trong mỗi người và t́nh thương yêu, bồ tát hạnh.

Thực hiện và tổ chức được các sinh hoạt cho thiếu nhi, GĐPT cũng thiếu thốn về phương tiện. Nhân hôm nay xin tuyên dương tinh thần cao đẹp của các Huynh trưởng và đoàn sinh, tôi xin đề nghị Giáo Hội nên trích quỹ ra hằng năm một số tiền để cho đoàn dễ hoạt động.

Tôi cũng xin kêu gọi quư vị vào Ban Bảo Trợ Đoàn để có sự giúp đoàn về tinh thần và vật chất cho các em.

Nguyện cầu Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho quư vị Bồ Đề Tâm kiên cố.

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.
 

separateur.gif (356 octets)