Mùa Phật Đản 2542 - 1998
Tập san
Kỷ yếu 20 Năm thành lập GĐPT Linh Sơn
separateur.gif (356 octets)

 Trở về Mục Lục

Lời phát biểu
của Huynh trưởng
đại diện
Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT VN Âu Châu

anh Minh Trí Nguyễn Chánh Lư


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch chư tôn Ḥa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni
Kính thưa quư cụ, quư bác và
quư anh chị Huynh trưởng và đoàn sinh GĐPT Linh Sơn.

Hôm nay tôi thừa lệnh của anh Trưởng Ban và Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT VN Âu Châu để tham dự lễ chu niên thứ 20 của GĐPT Linh Sơn.

Trong không khí trang nghiêm và lễ giáo của buổi lễ ngày hôm nay chúng tôi thành tâm tán thán công đức của Ban Huynh Trưởng đă liên tục trong 20 năm nay duy tŕ và phát triển sinh hoạt hướng dẫn thanh thiếu đồng niên Phật tử đúng theo mục đích và phương châm của GĐPT.

Chúng tôi nguyện cầu Tam Bảo thường gia hộ cho anh chị em thân tâm thường an lạc, lúc nào cũng có nhiều thắng duyên với Phật pháp, được gần chùa, gần quư Thầy, được sự giúp đỡ và thương yêu của quư cụ, quư bác. Chúng tôi cũng thành tâm cầu chúc sự sinh hoạt và tu tập của tất cả anh chị em GĐPT Linh Sơn được thăng tiến, an ḥa.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
 

separateur.gif (356 octets)