Mùa Phật Đản 2542 - 1998
Tập san
Kỷ yếu 20 Năm thành lập GĐPT Linh Sơn
separateur.gif (356 octets)

 Trở về Mục Lục

Thuật chuyện với các em GĐPT Linh Sơn
Nhân ngày kỷ niệm
20 năm thành lập GĐPT Linh Sơn

Minh Tấn

 
Các em thân mến!

Tuổi trẻ là mầm non, măng non và là tre c̣n non, dễ uốn nắn trong học hành. Nhất là trong việc tu học và hành theo đạo Phật, trí huệ dễ phát sinh và đi đến giác ngộ để giải thoát. Mong rằng lúc đang tuổi trẻ sức lực đang có, các em nên luôn tận dụng đừng để qua mất những thuận duyên đối với Phật pháp.
Nhân dịp GĐPT Linh Sơn tṛn 20 năm, để chung vui với các đoàn sinh, chúng tôi thuật lại câu chuyện xưa: "Gà và Hạc" để tặng quà Pháp Bảo đến các em.
Minh Tấn Lê Việt Cường
Ban Hộ Tŕ Tam Bảo - 1998


separateur.gif (356 octets)

Chuyện " Gà và Hạc "

Một bữa nọ trời vừa hửng sáng,
Ánh mặt trời chói rạng phương Đông.
Anh gà vừa nhảy xuống lồng,
Vươn ḿnh đập cánh dáng trông oai hùng.
Gà cảm thấy vô cùng sung sướng,
Lợi danh t́nh vui hưởng quanh năm.
Mặc cho thế cuộc thăng trầm,
Gà vui con, vợ gà tầm mồi ngon.
Cùng thuở ấy có con bạch hạc,
Thấy sự đời chứa chất đau thương.
Chúng sanh mê mết đoạn trường,
Sắc tài danh lợi vấn vương buộc ḿnh.
Nghĩ chán kiếp phù sinh giả dối,
Hạc vội vàng t́m lối thoát thân.
Núi rừng thủ phận thanh bần,
Tịnh thanh một cơi phong trần mặc ai.
Nay nhằm lúc xuân lai đông măn,
B́nh minh về ánh sáng đẹp tươi
Hạc liền vỗ cánh tung trời,
Năm châu bốn biển đồng thời xem qua.
Bỗng chợt thấy anh gà bạn cũ,
Đắm ch́m trong lạc thú xa hoa,
Vui theo nẽo vạy đường tà,
Vợ con khám ngục cửa nhà cùm gông.
Hạc thấy thế động ḷng trắc ẩn,
Muốn t́m phương dắt dẫn bạn gà
Nhành cây đáp xuống là đà,
Vội vàng chào hỏi gọi là bạn thân.
Đời giă tạm như tuồng chớp bóng,
Mọi sự đều ảo mộng vô thường.
Sao bằng chánh đạo dựa nương,
Rảo chân thẳng bước con đường siêu nhân.
Tuy phải chịu đầu trần sương nắng,
Mà tinh thần trong trắng thanh cao
Tâm không măi bợn trần lao,
Thành suy vinh nhục nghèo giàu khỏi lo.
Hạc nói gà:
Anh được hưởng lúa kho phía trước,
Th́ cũng đành chảo nước phía sau.
Rồi đây có lẽ lâu mau,
Nước sôi chẳng vị thớt dao chẳng từ.
Vui chi cảnh một cười mười khóc,
Vui để rồi tang tóc đau thương.
Vui mà chịu luật vô thường,
Có ngày rồi phải sụp mương té hầm.
Kià những kẻ sơn hầm ẩn trú,
Một chỗ nhàn vui thú thanh tao,
Khi th́ rảo bước đông đào,
Khi th́ thanh tịnh nhập vào cảnh tiên.
Một kiếp sống vô quyền vô trí,
Tuy nghèo mà tâm trí nhà du.
Đến ngày táng mạng song tu,
Tránh xa kiếp sống vơng dù đưa bơi.
Nghe vừa dứt những lời đanh thép,
Gà thấy ḿnh nhỏ hẹp tối tâm,
Vừa thảm đạm, vưà hổ thầm
Dường như thấy rơ lỗi lầm nạn tai.
Gà cất tiếng thưa này anh hạc:
Tôi bấy lâu lầm lạc tạo gây,
Mùi đời tôi đă mê say,
Phong lưu trụy lạc sắc tài lợi danh.
Nay tôi muốn theo anh về núi,
Nhưng ngặt v́ tội lỗi lễ vương,
Vợ con nhà cửa ruộng vuờng,
Làm sao dứt bỏ t́m đường thoát thân ?
Phương pháp nào giải hết oan nghiệp,
Nhờ anh mau trực tiếp chỉ giùm,
Làm sao mọc cánh đại hùng,
Bay ra khỏi chốn gông cùm trối trăn.
Gà tự nguyện ăn năn sám hối,
Hạc sẵn ḷng chỉ lối huyền vi,
Chỉ rành chữ hiệp và ly,
Chỉ rành tất cả cái chi vô thường.
Rồi chỉ cho t́nh thương rộng hẹp,
Thương thế nào tốt đẹp cao xa,
T́nh thương ai gọi cũng là,
Rộng suy một chút thanh ra đại đồng.
Lời Phật dạy mênh mông biển khơi,
Ai là người tỏ ngọ quay về,
Tức th́ bờ giác cận kề,
Tự nhiên nghiệp chướng lầm mê chẳng c̣n.
Này anh muốn về non dưỡng tánh,
Muốn nhẹ ḿnh cất cánh bay cao,
Tối nguyện dẫn dắt cho nhau,
D́u anh ra khỏi bốn rào thế gian.
Vừng đông rạng ánh vàng chói rực,
Lời pháp lành đánh thức chơn tâm,
Bấy lâu gà quá mê lầm,
Nay gà thức tỉnh thân tâm nhẹ nhàng.

Hơ gươm huệ trái oan đoạn tuyệt,
Bốc một ḷng gà quyết vào non,
Đành ĺa sự nghiệp vợ con,
Cất ḿnh theo hạc núi non ẩn ḿnh.
Từ độ ấy vắng h́nh biệt dạng,
Hạc với gà đôi bạn đồng tâm,
Cùng nhau nương náu sơn lâm,
Chuyên lo dưỡng tánh tu tâm tháng ngày.
Hạc với gà vui say mùi đạo,
Chẳng bao lâu hườn đạo bổn nguyên,
Thần thông tự đại diệu huyền,
Toàn năng toàn giác phật tiên tác thành./.

 

separateur.gif (356 octets)