Mùa Phật Đản 2542 - 1998
Tập san
Kỷ yếu 20 Năm thành lập GĐPT Linh Sơn
separateur.gif (356 octets)

 Trở về Mục Lục

Ư Nghĩa của buổi Lễ Chu Niên

bác Gia Trưởng GĐPT Linh Sơn
Minh Giác Nguyễn Chí Hiệp

 

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật,

Kính bạch Ḥa Thượng Tăng Thống,
Kính thưa Thầy Trụ Tŕ,
Kính thưa chư Thượng Toạ, Đại Đức, Tăng, Ni,
Kính thưa các Bác, các Phụ Huynh đoàn sinh,
Kính thưa Tổng Thư Kư GĐPTVN Âu Châu,
   anh Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPTVN tại Pháp,
   các anh chị Huynh Trưởng cùng các em,
 
Tôi xin thay mặt cho GĐPT Linh Sơn để nói lên ư nghĩa của buổi lễ hôm nay.

GĐPT Linh Sơn được chính thức ra mắt vào ngày 07 tháng 05 năm 1978, tính đến nay đă tṛn 20 năm. Để đánh dấu 20 năm sinh hoạt, Ban Huynh Trưởng đă quyết định tổ chức buổi lễ kỷ niệm 20 năm thành lập GĐPT Linh Sơn.

Mục đích của buổi lễ là tŕnh bày diễn tiến của 20 năm với những thăng trầm, những cố gắng của các anh chị Huynh Trưởng đă giữ vững sinh hoạt đều đặn, hướng dẫn các em học hỏi giáo lư, giữ ǵn tiếng mẹ đẻ, và tinh thần dân tộc.
Hôm nay cũng là dịp để tất cả các bác, các anh, chị, em đă từng sinh hoạt với GĐPT Linh Sơn trở về gặp lại nhau, hàn huyên tâm sự, nh́n lại mái nhà để giúp đỡ và góp ư kiến xây dựng.
Đây cũng là dịp tất cả chúng ta lắng nghe, Đạo Từ và Huấn Từ của Ḥa Thượng và các Thầy Cô hầu rút tỉa những ưu khuyết điểm, cho các sinh hoạt sắp tới được tốt đẹp hơn.

Nam mô thường tinh tấn bồ tát ma ha tát.

separateur.gif (356 octets)