Văn Nghệ Vu Lan Cúng Dường 2005
tại tự viện Linh Sơn
- Joinville le Pont - Pháp quốc
La Fête ULLAMBANA (fête des Trépassés)
Dimanche 21 Août 2005

Les Photos
 

 

Gắn bông hồng

 
   
   
     
   
     
 

Thầy Linh Ấn nhắn nhủ vài lời.

 
     
     
     
     
 

Chuẩn bị cúng cô hồn.