Tết Trung Thu 2000
tại Gymnase Georges Carpentier
Paris 13
- do nhiều Hội đoàn cùng tổ chức
Fête Mi-Automne, avec la Ronde des Lampions
Oct 2000

Les Photos


Voir Affiche >>>

 

GĐPT quyên tiền phụ giúp Ban Từ Thiện chùa Linh Sơn

 
   
 

Espace LES TOUTS PETITS

 
   
     
 

Khu trò chơi do GĐPT Linh Sơn đảm trách

 

 

Các trò chơi khác của các Hội đoàn

 
     
 

Tranh vẽ của các em tham dự cuộc thi.

 

 

Thắng giải thi đua vẽ

 
 

Văn nghệ Trung Thu

 
     
 

Rước đèn cùng với Lân