Đại lễ Phật Đản 1999 - PL 2543
tại chùa Quốc Tế Vincennes
- do nhiều Hội Phật Giáo cùng tổ chức
Fête du VESAK, Naissance du Bouddha SAKYAMAUNI
M
ai 1999

Les Photos

 

Chư Tăng, Ni các tông phái Phật giáo

 
   
 

Centre Bouddhique International au Bois de Vincennes

 
   
     
 

Dâng hoa cúng dường của Phật tử các tông phái

 
 

Góc triễn lãm của GĐPT Linh Sơn

 
 

Văn nghệ cúng dường của các Tông phái