Xuất Du vùng Yonne 89,
thăm viếng Thiền viện Thích Ca Mâu Ni
Excursion dans Yonne et Visite au Centre de Méditation Sakyamouni
27-28 Mars 1999

Les Photos

 

Sư Thiện Thắng và thầy Trí Siêu, Cố vấn Giáo hạnh của GĐPT Linh Sơn

 
   
 

Le Maître du Centre de Méditation avec la Jeunesse

 
   
     
 

Giải thích cách thức hành thiền.

 
 

Chụp hình lưu niệm tại Thiền viện

 
 

Cơm chiều tại tư gia Phật tử Nguyễn văn Đồng